1938 był niespokojnym rokiem w Europie. Nazistowskie Niemcy rozpoczęły ekspansję terytorialną, obalając kolejne filary ładu wersalskiego. W Hiszpanii ofensywy militarne frankistów nie przynosiły ostatecznego rozstrzygnięcia wojny domowej. W Związku Radzieckim trwał jeszcze okres czystek, zaś Polska dwukrotnie zagroziła swoim sąsiadom, wysyłając wobec nich ultimata.

marzec 1938
2 – 15 mar 1938 Wielkie Czystki w ZSRR: III proces moskiewski
7 mar – 19 kwi 1938 Wojna domowa w Hiszpanii: Frankistowska ofensywa aragońska
11 mar 1938 Polsko-litewski incydent graniczny
12 mar 1938 Anschluss Austrii przez III Rzeszę
17 – 19 mar 1938 Polskie ultimatum dla Litwy
28 mar 1939 Kryzys sudecki: Spotkanie Adolf Hitler – Konrad Henlein

 

kwiecień 1938
7 kwi 1938 Ustawa o ochronie imienia J. Piłsudskiego
10 kwi 1938 Referendum zatwierdzające Anschluss
24 kwi 1938 Kryzys sudecki: K. Henlein ogłasza program karlsbadzki
25 kwi – 24 lip 1938 Wojna domowa w Hiszpanii: Frankistowska ofensywa lewancka

 

maj 1938
20 – 23 maj 1938 Kryzys sudecki: Kryzys majowy

 

czerwiec 1938

 

lipiec 1938
25 lip – 16 lis 1938 Wojna domowa w Hiszpanii: Bitwa nad Ebro

 

sierpień 1938
2-3 sie 1938 Kryzys sudecki: Początek misji brytyjskiego lorda Runcimana w Czechosłowacji
16 sie 1938 Rozwiązanie Komunistycznej Partii Polski

 

wrzesień 1938
7 wrz 1938 Kryzys sudecki: Henlein zrywa rozmowy z Czechami
13 wrz 1938 Rozwiązanie polskiego Sejmu i Senatu przez prezydenta I. Mościckiego
13 – 14 wrz 1938 Kryzys sudecki: Antyczeskie powstanie Niemców Sudeckich
15 wrz 1938 Kryzys sudecki: I spotkanie Adolf Hitler – Neville Chamberlain
15 – 16 wrz 1938 Kryzys sudecki: Zakończenie misji lorda Runcimana
17 wrz 1938 Kryzys sudecki: Utworzenie Sudetendeutsche Freikorps
19 wrz 1938 Kryzys sudecki: Sugestie brytyjsko-francuskie dla Pragi
20 wrz 1938 Spotkanie Adolf Hitler – Józef Lipski (ambasador RP w Berlinie)
21 wrz 1938 Kryzys sudecki: Zaostrzenie stosunków polsko-czechosłowackich
22 wrz 1938 Kryzys sudecki: Rezygnacja czechosłowackiego rządu Milana Hodžy
22 – 23 wrz 1938 Kryzys sudecki: II spotkanie Adolf Hitler – Neville Chamberlain (premier Wielkiej Brytanii)
23 wrz 1938 Kryzys sudecki: Powszechna mobilizacja w Czechosłowacji
23 wrz 1938 Kryzys sudecki: Sowieckie ostrzeżenie dla Polski
26 – 27 wrz 1938 Kryzys sudecki: List Edvarda Benesza (prezydenta Czechosłowacji) do Ignacego Mościckiego
29 – 30 wrz 1938 Kryzys sudecki: Konferencja monachijska
30 wrz 1938 Kryzys sudecki: Polskie ultimatum dla Czechosłowacji z żądaniem odstąpienia Zaolzia

 

październik 1938
1 – 10 paź 1938 Kryzys sudecki: Aneksja przez Niemcy Sudetów
2 – 11 paź 1938 Kryzys sudecki: Zajęcie przez Polskę Zaolzia
5 paź 1938 Pierwsza emisja programu telewizyjnego w Polsce
6 paź 1938 Utworzenie federacyjnej Czecho-Słowacji (II Republika)
24 paź 1938 Przekazanie postulatów niemieckich wobec Polski (eksterytorialna autostrada przez Pomorze Gdańskie, włączenie Wolnego Miasta Gdańsk do III Rzeszy, przystąpienie Polski do Paktu Antykominternowskiego)
25 paź 1938 Ogłoszenie przez Mussoliniego Libii jako integralnej części Włoch
26 – 29 paź 1938 Polenaktion w III Rzeszy (akcja deportacyjna polskich Żydów w Niemczech)

 

listopad 1938
2 lis 1938 I arbitraż wiedeński (korekta granicy czechosłowacko-węgierskiej)
6 lis 1938 Ostatnie wybory parlamentarne w II RP
7 lis 1938 Zamach Hercela Grynszpana na urzędnika niemieckiego w Paryżu
9 – 10 lis 1938 Noc kryształowa (pogrom antyżydowski w Niemczech)
17 lis 1938 Koniec Wielkiej Czystki w ZSRR
24 lis 1938 Zarządzenie niemieckich przygotowań wojskowych do ew. zajęcia Gdańska
30 lis 1938 Emil Hácha prezydentem Czecho-Słowacji

 

grudzień 1938
2 gru 1938 Ogłoszenie 15-letniego planu gospodarczego przez ministra E. Kwiatkowskiego
11 gru 1938 Wybory w litewskim okręgu Kłajpedy (3 miesiące przed aneksją tego regionu przez Niemcy)
23 gru 1938 – 10 lut 1939 Wojna domowa w Hiszpanii: Frankistowska ofensywa katalońska

 

Więcej informacji na temat powyższych wydarzeń (jak i mapy, przedstawiające sytuację polityczno-militarną tego okresu) znajdziesz w atlasie historycznym HISTAR:

https://allegro.pl/oferta/atlas-historyczny-ii-wojny-swiatowej-histar-8019845424