Rok wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Nim jednak doszło do pamiętnego 1 września, świat obiegła wieść o paradoksalnym zbliżeniu politycznym dwóch wrogich sobie reżimów totalitarnych, czym było zawarcie paktu Ribbentrop – Mołotow. Niedługo potem Polacy stanęli przed koniecznością nierównej walki na dwa fronty. Obok kampanii wrześniowej, w roku 1939 miało miejsce jednak jeszcze kilka agresji – te zaś składają się na historię Czechosłowacji, Albanii czy Finlandii.

styczeń 1939
5 sty 1939 Spotkanie Adolf Hitler – Józef Beck
26 sty 1939 Wizyta Joachima von Ribbentropa w Warszawie

 

luty 1939

 

marzec 1939
10 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Dymisja premiera słowackiego J. Tisy. Stan wojenny na Słowacji
13 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Spotkanie Józef Tiso – Adolf Hitler
14 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Ogłoszenie niepodległości przez Słowację
14 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Ogłoszenie niepodległości przez Karpato – Ukrainę
14/15 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Spotkanie Emil Hácha – Adolf Hitler
15 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Inwazja Niemiec na Czechosłowację
15 – 18 mar 1939 Węgierska interwencja na Rusi Zakarpackiej
16 mar 1939 Upadek Czechosłowacji: Utworzenie Protektoratu Czech i Moraw
23 mar 1939 Niemieckie ultimatum dla Litwy
23 mar 1939 Niemiecko-rumuńskie porozumienie gospodarcze
23 mar – 4 kwi 1939 Wojna węgiersko-słowacka (“Mała wojna”)
25 mar 1939 Tajne rozporządzenie Hitlera dot. Polski
26 – 31 mar 1939 Wojna domowa w Hiszpanii: Ofensywa frankistów kończąca wojnę
30 mar 1939 Akceptacja przez Polskę inicjatywy brytyjskich gwarancji
31 mar 1939 Brytyjsko-francuskie gwarancje dla Polski

 

kwiecień 1939
3 kwi 1939 Wydanie przez Hitlera polecenia opracowania planu ataku na Polskę
6 kwi 1939 Rozszerzenie porozumienia polsko-brytyjskiego
6 kwi 1939 Francuska deklaracja ws. sojuszu z Polską
7 – 12 kwi 1939 Włoska inwazja na Albanię
11 kwi 1939 Dyrektywa o przygotowaniu wojennym Wehrmachtu
14 kwi 1939 Brytyjska propozycja sowieckich gwarancji bezpieczeństwa
27 kwi 1939 Wprowadzenie powszechnej służby wojskowej w Wielkiej Brytanii
28 kwi 1939 Wypowiedzenie polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy

 

maj 1939
3 maj 1939 Wiaczesław Mołotow szefem sowieckiej dyplomacji
5 maj 1939 Przemówienie J. Becka w Sejmie
19 maj 1939 Polsko-francuski protokół wojenny
22 maj 1939 Niemiecko-włoski pakt stalowy
23 maj 1939 Deklaracja Hitlera o woli zaatakowania Polski
30 maj 1939 Ostrzeżenie niemieckie dla Sowietów dot. ich ew. zbliżenia z Zachodem

 

czerwiec 1939
16 cze 1939 Sowiecka propozycja sojuszu obronnego (w ramach negocjacji z państwami zachodnimi ws. systemu bezpieczeństwa europejskiego)

 

lipiec 1939
24 lip 1939 Węgierska odmowa ataku na Polskę
29 lip 1939 Niemieckie uznanie “żywotnych interesów” Związku Radzieckiego

 

sierpień 1939
8 sie 1939 List Einsteina do Roosevelta nt. bomby atomowej
11 sie 1939 Początek wojskowych rozmów ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji
12 sie 1939 Zaproszenie przez Sowietów niemieckiej delegacji do Moskwy
14 sie 1939 Nowe żądania sowieckie wobec delegatów zachodnich
22 sie 1939 Francuska próba znalezienia porozumienia z Sowietami
23 sie 1939 Pakt Ribbentrop – Mołotow
25 sie 1939 Zerwanie rozmów sowiecko-brytyjsko-francuskich
25 sie 1939 Zawarcie sojuszu polsko-brytyjskiego
29 sie 1939 Powszechna mobilizacja w Polsce
29 sie 1939 16 żądań Hitlera wobec Polski
31 sie 1939 Spotkanie Józef Lipski – Joachim von Ribbentrop
31 sie 1939 Incydent gliwicki

 

wrzesień 1939
1 wrz 1939 Bombardowanie Wielunia
1 wrz 1939 Bitwa pod Mokrą
1 – 3 wrz 1939 Bitwa pod Mławą
1 – 5 wrz 1939 Bitwa w Borach Tucholskich
1 – 7 wrz 1939 Obrona Westerplatte
1 – 16 wrz 1939 Atak słowacki na Polskę
2 wrz 1939 Aneksja Gdańska przez Niemcy
2 wrz 1939 Ostatnie posiedzenie Sejmu II RP
2 wrz 1939 Bitwa pod Mokrą
3 wrz 1939 Wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię
3 – 4 wrz 1939 “Krwawa niedziela” w Bydgoszczy
4 wrz 1939 Początek ewakuacji władz państwowych z Warszawy
7 – 10 wrz 1939 Obrona Wizny
7 – 16 wrz 1939 Ofensywa francuska w Saarze
8 – 9 wrz 1939 Bitwa pod Iłżą
8 – 28 wrz 1939 Obrona Warszawy
9 – 18 wrz 1939 Bitwa nad Bzurą
12 – 13 wrz 1939 Zajęcie Stryja przez Ukraińców
13 wrz 1939 Bombardowanie Frampola
13 wrz 1939 Rozkaz wycofania sił polskich na przyczółek rumuński
17 wrz 1939 Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski
17 wrz 1939 Pożar Zamku Królewskiego w Warszawie
17/18 wrz 1939 Ewakuacja rządu RP do Rumunii
17 – 20 wrz 1939 I Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim
18 wrz 1939 Internowanie rządu RP w Rumunii
18 wrz 1939 Ucieczka “ORP Orzeł” z Estonii
19 wrz 1939 Zajęcie Wilna przez Sowietów
19 wrz 1939 Kapitulacja Oksywia
22 wrz 1939 Niemiecko-sowiecka defilada w Brześciu
22 wrz 1939 Bój pod Kodziowcami
22 – 26 wrz 1939 II bitwa pod Tomaszowem Lubelskim
23 wrz 1939 Bitwa pod Krasnobrodem
25 wrz 1939 Bombardowanie Warszawy
27 wrz 1939 Utworzenie Służby Zwycięstwu Polski
27 wrz 1939 Utworzenie Szarych Szeregów
28 wrz 1939 Kapitulacja Warszawy
28 wrz 1939 Niemiecko-sowiecki traktat o granicach i przyjaźni
28 – 29 wrz 1939 Bitwa pod Szackiem
29 wrz 1939 Kapitulacja Twierdzy Modlin
30 wrz 1939 Utworzenie polskich władz emigracyjnych w Paryżu

 

październik 1939
1 paź 1939 Bitwa pod Wytycznem
2 paź 1939 Kapitulacja Helu
2 – 6 paź 1939 Bitwa pod Kockiem
5 paź 1939 Niemiecka defilada w Warszawie
6 paź 1939 Koniec kampanii wrześniowej
6 paź 1939 Hitler proponuje zakończenie wojny
8 paź 1939 Aneksja polskich ziem północnych i zachodnich przez Niemcy
10 paź 1939 Przekazanie Wilna Litwinom przez Sowietów
22 paź 1939 Fikcyjne wybory do Zgromadzeń Ludowych (ukraińskiego i białoruskiego) na ziemiach polskich zdobytych przez ZSRR
26 paź 1939 Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa z części ziem polskich zdobytych przez Niemców

 

listopad 1939
1-2 lis 1939 Aneksja Kresów przez ZSRR
13 lis 1939 Przemianowanie Służby Zwycięstwu Polski na Związek Walki Zbrojnej
21 lis 1939 Przekazanie Słowacji fragmentu polskich ziem przygranicznych
26 lis 1939 Incydent w Mainila
28 lis 1939 Wypowiedzenie przez ZSRR paktu o nieagresji z Finlandią
30 lis 1939 Wybuch Wojny zimowej
30 lis 1939 Umowa paryska polskich sił politycznych na emigracji

 

grudzień 1939
7 gru 1939 – 8 sty 1940 Wojna zimowa: Bitwa pod Suomussalmi
12 gru 1939 Wojna zimowa: Bitwa koło Tolvajärvi
14 gru 1939 Wykluczenie ZSRR z Ligi Narodów

 

Więcej informacji na temat powyższych wydarzeń (jak i mapy, przedstawiające sytuację polityczno-militarną tego okresu) znajdziesz w atlasie historycznym HISTAR:

https://allegro.pl/oferta/atlas-historyczny-ii-wojny-swiatowej-histar-8019845424