Rok, w którym wojna stała się niezaprzeczalnie światową i w którym doszło do zmiany stosunku sił obydwu walczących obozów. Niemcy napadli na Związek Radziecki, co naturalnie skutkowało przyłączeniem się Sowietów do obozu aliantów. Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone, a kilka dni później wojnę Waszyngtonowi wypowiedział Berlin. W specyficznej sytuacji znaleźli się Polacy, dla których niedawny agresor miał stać się teraz formalnym sojusznikiem.

styczeń 1941
10 sty 1941 Niemiecko-sowiecka umowa handlowo-graniczna

 

luty 1941

 

marzec 1941
1 mar 1941 Przystąpienie Bułgarii do “Osi”
11 mar 1941 Podpisanie “Lend Lease Act”
25 – 27 mar 1941 Przewrót w Jugosławii

 

kwiecień 1941
3 kwi 1941 Samobójstwo Pála Telekiego
6 – 18 kwi 1941 Inwazja państw Osi na Jugosławię
6 – 7 kwi 1941 Bombardowanie Belgradu
6 – 30 kwi 1941 Inwazja państw Osi na Grecję
10 kwi 1941 Utworzenie “Niezależnego Państwa Chorwackiego”
17 kwi 1941 Kapitulacja Jugosławii
23 kwi 1941 Kapitulacja Grecji
27 kwi 1941 Wkroczenie Niemców do Aten
30 kwi 1941 Zakończenie walk w kontynentalnej Grecji

 

maj 1941
10 maj 1941 Lot Rudolfa Hessa do Wielkiej Brytanii
10 maj 1941 Zakończenie nalotów “The Blitz”
18 maj 1941 Traktaty rzymskie (podział Dalmacji)
20 maj – 1 cze 1941 Niemiecka inwazja na Kretę

 

czerwiec 1941
1 cze 1941 Opanowanie Krety przez “Oś”
15 cze 1941 Przystąpienie Chorwacji do “Osi”
18 cze 1941 Niemiecko-turecki traktat o przyjaźni
22 cze 1941 Inwazja Niemiec na Związek Radziecki (“Fall Barbarossa”)
22 – 25 cze 1941 Kryzys przesilenia letniego w Szwecji
22 – 29 cze 1941 Sowiecka obrona twierdzy brzeskiej
22 – 29 cze 1941 Powstanie czerwcowe na Litwie
22 cze – 3 lip 1941 Bitwa białostocko – mińska
23 – 27 cze 1941 Bitwa pancerna pod Rosieniami
23 – 30 cze 1941 Bitwa pancerna w rejonie Brody-Dubno-Łuck
24 cze 1941 Przybycie Hitlera do Wilczego Szańca
25 cze 1941 Wybuch fińsko – sowieckiej Wojny Kontynuacyjnej
30 cze 1941 Akt Odnowienia Państwa Ukraińskiego we Lwowie

 

lipiec 1941
1 – 26 lip 1941 Niemiecko – rumuńska operacja w Besarabii (“München”)
6 lip 1941 Rozwiązanie i aresztowanie przez Niemców rządu ukraińskiego
6 lip – 5 sie 1941 Bitwa pod Smoleńskiem
10 lip 1941 Zbrodnia w Jedwabnem
12 lip 1941 Porozumienie brytyjsko – sowieckie
15 lip – 8 sie 1941 Bitwa pod Humaniem
17 lip 1941 Utworzenie Komisariatu Rzeszy Wschód
22 lip 1941 Utworzenie Bezirk Bialystok
30 lip 1941 Układ Sikorski – Majski

 

sierpień 1941
1 sie 1941 Przyłączenie Galicji Wschodniej do Generalnego Gubernatorstwa
14 sie 1941 Podpisanie Karty Atlantyckiej
14 sie 1941 Początek tworzenia Armii Polskiej w ZSRR
14 sie 1941 Śmierć Maksymiliana Kolbe
16 sie 1941 Sowiecki rozkaz nr 270 (“Walczyć do samego końca”)
18 sie 1941 Uszkodzenie przez Sowietów tamy w Zaporożu
20 sie 1941 Utworzenie Komisariatu Rzeszy Ukraina
22 sie 1941 Zarządzenie o 100g wódki dla sowieckiego żołnierza
23 sie – 26 wrz 1941 Bitwa o Kijów
27 – 28 sie 1941 Masakra w Kamieńcu Podolskim
30 sie 1941 Przejęcie przez Rumunię Transnistrii

 

wrzesień 1941
8 wrz 1941 Początek oblężenia Leningradu
21 wrz 1941 Katastrofa lotnicza pod Wiaźmą
22 – 28 wrz 1941 “Tydzień czołgów dla Rosji” w Wielkiej Brytanii
27 wrz 1941 Przejęcie władzy w Protektoracie Czech i Moraw przez Reinharda Heydricha
29 – 30 wrz 1941 Masakra w Babim Jarze

 

październik 1941
2 paź 1941 Początek bitwy moskiewskiej (operacja “Tajfun”)
15 paź 1941 Wprowadzenie kary śmierci w GG za przebywanie poza gettem i ukrywanie Żydów
26 paź 1941 Powrót Rydza-Śmigłego do okupowanej Polski
31 paź 1941 “Rasputica” w Rosji – wstrzymanie ofensywy niemieckiej

 

listopad 1941
7 lis 1941 Moskiewska defilada z okazji rocznicy rewolucji październikowej
15 lis 1941 Ustąpienie “Rasputicy” – kontynuacja ofensywy na Moskwę
21 – 28 lis 1941 Bitwa o Rostów
26 lis 1941 Nota Cordella Hulla wobec Japonii
30 lis – 4 gru 1941 Wizyta W. Sikorskiego w ZSRR

 

grudzień 1941
5 – 7 gru 1941 Załamanie Planu Barbarossa
7 gru 1941 Atak japoński na Pearl Harbor
7 gru 1941 Niemiecki dekret “Nacht und Nebel”
11 gru 1941 Wypowiedzenie przez Polskę wojny Japonii (deklaracja odrzucona przez Tokio)
11 gru 1941 Wypowiedzenie przez Niemcy wojny Stanom Zjednoczonym
11 gru 1941 Wypowiedzenie przez Stany Zjednoczone wojny Niemcom
14 gru 1941 Aneksja okupowanych ziem jugosłowiańskich przez Węgry
22 gru 1941 – 14 sty 1942 Konferencja w Waszyngtonie (“Arcadia”)
27/28 gru 1941 Lądowanie Grupy Inicjatywnej w Wiązownie pod Warszawą

 

Więcej informacji na temat powyższych wydarzeń (jak i mapy, przedstawiające sytuację polityczno-militarną tego okresu) znajdziesz w atlasie historycznym HISTAR:

https://allegro.pl/oferta/atlas-historyczny-ii-wojny-swiatowej-histar-8019845424