Rok ostatecznej klęski nazistowskich Niemiec i ich sojuszników. Zwycięstwo aliantów nie oznaczało jednak przywrócenia pełni normalności wszystkim państwom Europy, które miały już wkrótce zostać rozdzielone “żelazną kurtyną”. Największa w historii wojen zakończyła się jedynym jak dotąd użyciem broni atomowej w ramach toczących się działań zbrojnych. Dramatyzm wydarzeń lat 1939-45 wielu ludziom unaocznił jednak wartość pokoju, skłaniając do zacieśnienia współpracy i integracji międzynarodowej. Mimo zimnowojennych napięć, Europa nie doświadczyła już nigdy później tak poważnego konfliktu zbrojnego.

styczeń 1945
1 sty 1945 Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy
1 sty 1945 Operacja “Bodenplatte” – ostatnia ofensywa Luftwaffe
12 sty 1945 Początek operacji wiślańsko-odrzańskiej
17 sty 1945 Wkroczenie Armii Czerwonej do Warszawy
18 sty 1945 Zdobycie Krakowa przez Armię Czerwoną (likwidacja Generalnego Gubernatorstwa)
19 sty 1945 Rozwiązanie Armii Krajowej
20 sty 1945 Przywrócenie granic Węgier z 1937 roku
27 sty 1945 Wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie
27 sty 1945 Zajęcie przez Armię Czerwoną Wilczego Szańca

 

luty 1945
4 – 11 lut 1945 Konferencja jałtańska (“Argonauta”)
5-6 lut 1945 Przełamanie Wału Pomorskiego przez wojska polsko-sowieckie
13 lut 1945 Zdobycie Budapesztu przez Armię Czerwoną
23 lut 1945 Neutralna dotąd Turcja wypowiada wojnę Niemcom

 

marzec 1945
6 – 16 mar 1945 Niemiecka ofensywa balatońska (operacja “Przebudzenie Wiosny”)
7 mar 1945 Przekroczenie przez aliantów mostu w Remagen
8 mar 1945 Telegram Churchilla do Roosevelta dot. Polski
19 mar 1945 Hitlerowski “rozkaz Nerona”
27 mar 1945 Porwanie przywódców Polski Podziemnej przez NKWD w Pruszkowie
28 mar 1945 List Roosevelta do Stalina
30 mar 1945 Przyłączenie Gdańska do Polski

 

kwiecień 1945
4 kwi 1945 Koniec niemieckiej okupacji Węgier
11 kwi 1945 Zdobycie Wiednia przez Armię Czerwoną
12 kwi 1945 Śmierć Franklina Delano Roosevelta
16 kwi – 2 maj 1945 Bitwa o Berlin
21 kwi 1945 Układ o przyjaźni polsko-radzieckiej (z Rządem Tymczasowym)
23 kwi 1945 Telegram H. Göringa do Hitlera z prośbą o zgodę na przejęcie kierownictwa nad Rzeszą
25 kwi 1945 Początek konferencji założycielskiej ONZ
25 kwi 1945 Spotkanie wojsk alianckich obydwu frontów na Łabie w Niemczech
26 kwi 1945 Aresztowanie Philippe’a Pétaina
27 kwi 1945 Deklaracja niepodległości Austrii
28 kwi 1945 Egzekucja Benito Mussoliniego
30 kwi 1945 Śmierć Adolfa Hitlera
30 kwi 1945 Karl Dönitz Prezydentem III Rzeszy

 

maj 1945
2 maj 1945 Zdobycie Berlina przez wojska sowiecko-polskie
5 – 11 maj 1945 Powstanie praskie i operacja sowiecka w Protektoracie Czech i Moraw
7 maj 1945 Bezwarunkowa kapitulacja Niemców w Reims
8/9 maj 1945 Bezwarunkowa kapitulacja Niemców w Berlinie
9 maj 1945 Początek sowieckiej okupacji duńskiego Bornholmu
23 maj 1945 Aresztowanie ostatniego Rządu III Rzeszy

 

czerwiec 1945
5 cze 1945 Przejęcie władzy w Niemczech przez Sojuszniczą Radę Kontroli
10 – 25 cze 1945 Polsko-czechosłowacki kryzys graniczny
18 – 21 cze 1945 “Proces szesnastu” w Moskwie
26 cze 1945 Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych
28 cze 1945 Przekształcenie Rządu Tymczasowego w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Polsce
29 cze 1945 Czechosłowacja przekazuje ZSRR Ruś Zakarpacką

 

lipiec 1945
1 lip 1945 Rozwiązanie Rady Jedności Narodowej. Testament Polski Walczącej
4 lip 1945 Podział Austrii na strefy okupacyjne
10 – 25 lip 1945 Sowiecka obława augustowska
16 lip 1945 Amerykańska próba jądrowa (“Trinity”)
17 lip – 2 sie 1945 Konferencja w Poczdamie

 

sierpień 1945
2 sie 1945 Ustalenie zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej
6 sie 1945 Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę przez Stany Zjednoczone
8 sie 1945 ZSRR wypowiada wojnę Japonii
9 sie 1945 Zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki przez Stany Zjednoczone
15 sie 1945 Pierwsze w historii przemówienie radiowe Cesarza Japonii
16 sie 1945 Polsko-sowiecka umowa dot. polskiej granicy wschodniej i północnej
22 sie 1945 Utworzenie powojennego PSL-u

 

wrzesień 1945
2 wrz 1945 Utworzenie antykomunistycznej organizacji Wolność i Niezawisłość
2 wrz 1945 Koniec II wojny światowej w Azji

 

Więcej informacji na temat powyższych wydarzeń (jak i mapy, przedstawiające sytuację polityczno-militarną tego okresu) znajdziesz w atlasie historycznym HISTAR:

https://allegro.pl/oferta/atlas-historyczny-ii-wojny-swiatowej-histar-8019845424