Od dziś HISTAR – Interaktywny Atlas Historyczny dostępny jest w wersji bezpłatnej!

Wersja darmowa jest w pełni funkcjonalna. Jedynym ograniczeniem jest zmniejszony zakres czasowy Atlasu (obejmuje okres od 23 sierpnia 1939 do 17 września 1939). Obok map przedstawiających zmieniającą się sytuację militarno-polityczną, zawiera ona m.in. opis takich wydarzeń, jak:

– podpisanie paktu Ribbentrop – Mołotow (23 sierpnia 1939)
– incydent jabłonkowski (26 sierpnia 1939)
– ostatni mecz piłkarski przed wybuchem wojny (27 sierpnia 1939)
– prowokacja gliwicka (31 sierpnia 1939)
– obrona Westerplatte (1 – 7 września 1939)
– obrona Wizny (7 – 10 września 1939)
– bitwa nad Bzurą (od 9 września 1939)
– wkroczenie Sowietów do Polski (17 września 1939)

…oraz inne bitwy i wydarzenia historyczne!

Mapy w wersji bezpłatnej przedstawiają na mapie przebieg I fazy kampanii wrześniowej (do momentu inwazji ZSRR na Polskę).

Program można pobrać bezpłatnie na stronie https://histar.pl/pobierz/

Histar - Interaktywny Atlas Historyczny