MAIL KONTAKTOWY (także propozycje współpracy):

kontakt@histar.pl

————————————–

POMOC TECHNICZNA:

PROBLEM: Podczas instalowania aplikacji lub jej pierwszego uruchomienia wyświetlone zostało ostrzeżenie na temat bezpieczeństwa (np. generowane przez filtr SmartScreen).

ROZWIĄZANIE: Podczas pierwszego uruchomienia instalatora lub aplikacji HISTAR programy odpowiedzialne za bezpieczeństwo komputera (np. filtr Windows SmartScreen lub Avast CyberCapture) mogą generować monity ostrzegawcze. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż pliki rzadko występujące w Internecie (w tym program HISTAR, dostępny do pobrania jedynie za pośrednictwem niniejszej strony internetowej) oraz podpisane certyfikatem przez ich producenta (tzw. self-signed certificate), mogą zostać na wszelki wypadek zakwalifikowane jako podejrzane. W pewnych przypadkach tego rodzaju mechanizmy mogą wymusić nawet blokadę programu.

ROZWIĄZANIE:

WINDOWS SMARTSCREEN

Jeśli wyświetli się komunikat Windows SmartScreen wciśnij napis “Więcej informacji”, a następnie przycisk “URUCHOM MIMO TO”.

Jeśli to nie pomoże, instrukcję, jak tymczasowo wyłączyć filtr SmartScreen, znajdziesz tutaj: https://www.download.net.pl/jak-wylaczyc-filtr-smartscreen-w-windows-10-creators-update/n/9878/ lub tutaj: http://www.mamkomputer.info/windows-10-wylaczenie-filtru-smartscreen/ . Po pomyślnym zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji HISTAR możesz ponownie włączyć filtr SmartScreen.

AVAST CYBERCAPTURE

Jeśli wyświetli się komunikat Avast CyberCapture, wciśnij napis “Uruchom mimo to”, a jeśli to nie pomoże, w ustawieniach Avast CyberCapture włącz opcję każdorazowego pytania o zgodę użytkownika na uruchomienie mniej znanych plików.

Wszystkie pliki dostępne do pobrania ze strony histar.pl są bezpieczne, o czym możesz przekonać się, skanując je dowolnym programem antywirusowym.

Na temat komunikatu SmartScreen piszą także inne firmy produkujące oprogramowanie komputerowe:

Komunikat “System chronił ten komputer”

oraz:

http://skyrasterblog.pl/certyfikat-do-psucia-swiat-czyli-historia-o-podpisywaniu-aplikacji/

————————————–

PROBLEM: Nie ładuje się program, a tylko jego ekran startowy, który da się wyłączyć jedynie za pomocą Menedżera Zadań (w systemie Windows)

ROZWIĄZANIE: Taka sytuacja ma miejsce, jeśli na komputerze zainstalowana jest niewłaściwa wersja środowiska JAVA (lub zainstalowanych jest kilka wersji JAVY).

Należy wówczas odinstalować z komputera wszystkie wersje aplikacji JAVA i zainstalować jedną, aktualną wersję, ze strony: https://www.java.com/pl/download/ , a jeśli to nie pomoże, zainstalować dodatkowo program Java Runtime Environment ze strony: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html (należy wcisnąć “Accept License Agreement, następnie kliknąć link odpowiadający wersji Twojego systemu operacyjnego, a następnie wpisać login: java@histar.pl i hasło: PobierzJDK1)

Jeśli po wykonaniu wyżej wskazanych kroków, problem nadal występuje, ostatecznie pomóc może zainstalowanie programu Java Development Kit ze strony: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk13-downloads-5672538.html

Jeżeli pomimo wykonania opisanych czynności program dalej się nie uruchamia, proszę napisać maila z opisem problemu (oraz informacją o używanym systemie operacyjnym, ilości pamięci RAM itp.) na adres kontakt@histar.pl, a zostanie udzielona indywidualna pomoc techniczna.

————————————–

PROBLEM: Podczas korzystania z aplikacji zauważyłem/am błąd/usterkę techniczą.

ROZWIĄZANIE: Jeśli zauważyłeś/aś jakikolwiek błąd lub usterkę techniczną, zgłoś proszę ten fakt na adres kontakt@histar.pl. Wszystkie zgłoszone błędy – o ile będzie to możliwe – zostaną naprawione do momentu wydania nowej wersji programu HISTAR – Interaktywny Atlas Historyczny.

————————————–

KWESTIE MERYTORYCZNE

PROBLEM: Podczas korzystania z aplikacji zauważyłem błąd/nieścisłość/niejasność natury merytorycznej.

ROZWIĄZANIE: Program HISTAR – Interaktywny Atlas Historyczny ma być w założeniu źródłem obiektywnej i rzetelnej wiedzy, a kwestia ta jest przedmiotem szczególnie istotnym w procesie tworzenia i rozwijania aplikacji. Jeśli jednak podczas używania programu zauważyłeś/aś w tej dziedzinie jakiś mankament, zgłoś proszę ten fakt na adres kontakt@histar.pl. Merytoryczne uwagi tego rodzaju są analizowane i pomagają w dalszym doskonaleniu programu HISTAR.